NOVAS

IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E X CONCURSO DE RELATOS

Publicado fallo do IX Concurso de Fotografía e X de Relatos convocados co gallo da celebración do Día das Letras Galegas e Día Internacional dos Museos.

A entrega de premios terá lugar o vindeiro martes, día 17 de maio, ás 12:30 h, na sede do Museo dentro das actividades especiais programadas para este día.

 

 

 

 

ANCESTROS TECNOLÓXICOS Exposición temporal

Proposta expositiva  que presenta unha serie de  obxectos técnicos ou inventos que supuxeron,  tanto  pequenos avances a nivel práctico como cambios de transcendencia,  con primeiros prototipos que se remontan,  en moitos casos, a finais do s. XIX ou principios do s. XX. Outros  chegaron ata nós produto da evolución dende  moi antigas datas, pero en continua  mellora con novas  incorporacións.

Lugar: Sala de Exposicións Temporais

Datas: : do 15 de febreiro ao 15 de xullo de 2022.

Programación Actividade Trimestral
(abril, maio e xuño)

Publicada a programación de actividade trimestral no Museo Liste para os meses de abril, maio e xuño de 2022. 

Debido as limitacións impostas pola realidade sanitaria, estamos a traballar para ofrecer máis e mellores  contidos culturais tanto presenciais como en liña a través do noso blog.

LETRAS GALEGAS
E
DÍA INTERNACIONAL DOS MUSEOS
(17 e 18 de maio)

Co gallo da celebración do Día das Letras Galega  e do Día Internacional dos Museos o museo programa diversas actividades relacionadas con estas commemoracións e establece  estes dous días como «Xornadas de Portas Abertas».

  

"O Museo Liste ofrece un achegamento á historia a través da nosa cultura material."

A Fundación

Constituída formalmente o 15 de xuño de 1999, sendo membros fundadores o Concello de Vigo, D. Olimpio Liste Requeiro e a súa dona Dª Josefina Fernández Mosquera, e rexida por un Padroado, composto por nove membros. Desenvolve actividades de investigación, conservación e difusión do patrimonio etnográfico.

Inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, ten por obxecto a protección, promoción e defensa do patrimonio etnográfico e a xestión do Museo Etnográfico Liste de Vigo. Clasificada de Interese cultural pola Consellería da Presidencia e Administración Pública e declarada de Interese Galego pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, da Xunta de Galicia. 

O Concello de Vigo é a principal Entidade no financiamento da Fundación Liste, aportando para este exercicio 2022 o 92,24% do total do presuposto. 

Olimpio Liste Regueiro

“…neste espazo que aloumiña escollidos acios da nosa cultura que un día viaxaron co seu pai e agora levedan ao carón da súa memoria.”

Olimpio Liste Regueiro 

(Pontevedra, 1932-2013)

Así reza unha pequena placa á entrada do Museo Liste.

Discreta homenaxe a quen non quixo ningunha e cuxo único devezo foi participarnos un legado de inmenso valor patrimonial que conforma o groso da colección do Museo Liste – Etnográfico de Vigo.

D. Olimpio Liste Regueiro, mestre, etnógrafo, coleccionista, apaixonado da conservación da cultura material dun pobo, da súa inmaterialidade tamén. Do choque que supuxo, para un neno de cidade, a chegada á pequena aldea de Ventosa, na Golada, no interior na provincia de Pontevedra, naceu unha fascinación inesgotable por un mundo en constante proceso de desaparición empuxado pola modernidade.

A imaxe dun neno cos ollos asombrados ante unha aldea que lle era tan allea, as súas xentes, as súas vidas, crenzas, costumes,…, cristalizou, na adultez, nunha forte 

arela por percorrer as corredoiras do rural en busca de vestixios dun pasado recente. Unha viaxe alentada pola súa dona, Dª Josefina Fernández Mosquera, fiel compañeira e tamén, como é de xustiza recoñecer, coartífice deste legado.

Desta incansable busca, xorde unha incipiente colección que, na súa medranza, callou na creación, en 1972, do primeiro museo etnográfico de Galicia, agora pechado. Creado á sombra do impoñente mosteiro de Oseira, na provincia de Ourense, foi o xermolo dun xeito de concibir a etnografía, de dignificala e da habelencia de transmitila ao público.

O Museo Liste de Vigo nace, décadas máis tarde, respondendo ao convite feito polo concello desta cidade a un etnógrafo que, xa na súa madurez, non perdera a súa capacidade de asombro nin a súa ansia por compartir o que no seu camiño fora descubrindo.

Grazas Olimpio.

QUEN SOMOS E QUE FACEMOS

Equipo DO MUSEO

posible para post divulgativo en inicio II

NOVAS

ACTUALIDADE DA REDE

posible para post divulgativo en inicio

Recomendamos

As nosas suxerencias

Visítanos!

Horarios

DE MARTES A SÁBADO :
de 10:00 h. a 14:00 h
MÉRCORES:
de 10:00 h. a 14:00 h. e
de 17:00 h. a 19:00 h.

Tarifas

Xeral: 2 €
Reducido: 1€ (menores de 12 anos,
3a idade, parados, estudantes e integrantes de grupos).
Gratuíto: menores de 6 anos; Centros de Ensino do Concello de Vigo e Asociacións da 3a Idade do Concello de Vigo; exposicións temporais e actividades que así o indiquen.

Contacto

Tfno. 986 244 698
Rúa Pastora, no 22, Vigo recepcion@museoliste.org visitas@museoliste.org