Programa Didáctico

Actividade Didáctica trimestral

(xullo, agosto e setembro)

Actividades especiais verán

(do 1 de xullo ao 13 de agosto)

VIII Concurso de fotografía

VIII convocatoria do Concurso de Fotografía convocado polo Museo Liste de Vigo co gallo da celebración do Día Internacional dos Museos. O concurso pretende fomentar o coñecemento e a creatividade a través da práctica da fotografía co fin de destacar variados aspectos históricos, artísticos,etnográficos e antropolóxicos.

IX Concurso de relatos

IX Concurso de Relatos do Museo Liste de Vigo convocado co gallo da celebración do Día das Letras Galegas.

Temática: “Como cambia o conto…”

Activiades no Museo

Visitas Guiadas

Para grupos previa solicitude.

Programas escolares

Actividades didácticas especialmente deseñadas para cada grupo de idade e adaptadas a grupos con capacidades diversas: actividades cíclicas, complementarias e especiais, obradoiros e proxectos colaborativos.

Outras actividades

Concursos de relatos e fotográfico, programacions especiais (Día das Letras Galegas, Día Internacional dos Museos, Noite Branca, …). Xornadas, convivios, proxectos con diversas institucións mediante convenios de colaboración, etc.