Novas

A actualidade na Rede

Día Internacional dos Museos
18 de maio

2023
Museos, sostibilidade e benestar

O vindeiro 18 de maio celebraremos o Día Internacional dos Museos.

Este evento, de carácter anual, creouse en 1977 durante a Asemblea Xeral do ICOM en Moscú. O seu obxectivo é  «unificar máis as aspiracións creativas e os esforzos dos museos e chamar a atención do público mundial sobra a súa actividade».

Este ano ano o lema proposto polo ICOM (International Council of Museums) é «Museos, sostibilidade e benestar» que desexa destacar o papel dos museos na difusión do desenvolvemento sostible e o benestar materializado na realización dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, dende o apoio á acción polo clima e o fomento da inclusión ata a loita contra o illamento social e a mellora da saúde mental. 

Todo elo encaixa coa filosofía que promove a nova definición de museo do ICOM aprobada o 24 de agosto de 2022 na súa Asemblea Xeral Extraordinaria:

«Un museo é unha institución permanente, sen fins de lucro, ao servizo da sociedade, que investiga, colecciona, conserva, interpreta e exhibe o patrimonio material e inmaterial. Abertos ao público, accesibles e inclusivos, os museos fomentan a diversidade e a sostibilidade. Operan e se comunican de xeito ético, profesional e coa participación das comunidades, ofrecendo experiencias variadas para a  educación, o disfrute, a reflexión e o intercambio de coñecementos».

Antropoloxía visual

Dende o seu inicio, o Museo Liste considera á imaxe como un recurso de primeiro orde no seu labor de estudo e recompilación da temática antropolóxica.

Ao interese pola fotografía como documento de investigación e no seu propio valor patrimonial., engádese o interese polos medios audiovisuais que, en si mesmos no referente ao estudos antropolóxicos, contan con disciplina propia: a antropoloxía visual, en realidade, ferramenta da antropoloxía social baseada nas imaxes animadas como instrumentos de observación, descrición e análise.

A antropoloxía visual abrangue unha tripla funcionalidade:

O rexistro audiovisual co obxectivo de investigación e documentación no momento do traballo de campo e como documento probatorio dunha realidade.

Canle comunicativa e de publicación.

Estudo da imaxe nun amplo sentido.

Inclúe o cine etnográfico e o documental etnográfico aínda que o cine comercial, como reflexo dun momento e dun tempo, tamén poden ter un valor antropolóxico en si mesmo. Neste senso convén sinalar que existe un intenso debate arredor da definición de cine etnográfico entre os defensores de que calquera produción pode aportar información á investigación antropolóxica e os que sosteñen que estas fontes teñen que responder a uns obxectivos e cumprir cunha metodoloxía conforme á disciplina.

Actualmente, semella que existe certo acordo en determinar que a consideración de antropolóxico non xorde do tema tratado senón que se refire, maiormente, ao proceso de filmación. Neste punto, sen embargo, Jordi Grau Rebollo, especialista en Antropoloxía Audiovisual, propón renunciar aos compartimentos estanco que resultan das clasificacións e centrarse en diferenciar os documentos fiables dos que non o son.

Para mergullarnos na disciplina recomendamos visitar:­

­https://antropologiavisual.net/