Novas

A actualidade na Rede

Día das Letras Galegas
Día Internacional dos Museos
17 e 18 de maio

Antropoloxía visual

Dende o seu inicio, o Museo Liste considera á imaxe como un recurso de primeiro orde no seu labor de estudo e recompilación da temática antropolóxica.

Ao interese pola fotografía como documento de investigación e no seu propio valor patrimonial., engádese o interese polos medios audiovisuais que, en si mesmos no referente ao estudos antropolóxicos, contan con disciplina propia: a antropoloxía visual, en realidade, ferramenta da antropoloxía social baseada nas imaxes animadas como instrumentos de observación, descrición e análise.

A antropoloxía visual abrangue unha tripla funcionalidade:

O rexistro audiovisual co obxectivo de investigación e documentación no momento do traballo de campo e como documento probatorio dunha realidade.

Canle comunicativa e de publicación.

Estudo da imaxe nun amplo sentido.

Inclúe o cine etnográfico e o documental etnográfico aínda que o cine comercial, como reflexo dun momento e dun tempo, tamén poden ter un valor antropolóxico en si mesmo. Neste senso convén sinalar que existe un intenso debate arredor da definición de cine etnográfico entre os defensores de que calquera produción pode aportar información á investigación antropolóxica e os que sosteñen que estas fontes teñen que responder a uns obxectivos e cumprir cunha metodoloxía conforme á disciplina.

Actualmente, semella que existe certo acordo en determinar que a consideración de antropolóxico non xorde do tema tratado senón que se refire, maiormente, ao proceso de filmación. Neste punto, sen embargo, Jordi Grau Rebollo, especialista en Antropoloxía Audiovisual, propón renunciar aos compartimentos estanco que resultan das clasificacións e centrarse en diferenciar os documentos fiables dos que non o son.

Para mergullarnos na disciplina recomendamos visitar:­

­https://antropologiavisual.net/