Exposicións Actuais

O NADAL NA TRADICIÓN
a paixón belenista no coleccionismo privado

A representación do nacemento de Xesús, aparece na arte paleocristiá en pinturas das catacumbas romanas. Sen embargo, sinálase a orixe do belenismo, como tal, no ano 1223. No Nadal dese ano, en Greccio (Italia), San Francisco de Asís evocou o Misterio representado por persoas e unha pequena estatuíña do Neno en terracota. Dende entón, a representación da Natividade estendeuse polo mundo cristián conformando un símbolo da súa cultura.

Ao longo dos séculos XV e XVI, o belenismo adquire tanta importancia que estas representacións comezan a ser moi prezadas por realeza e nobreza e, xa no XVIII, o belén se populariza chegando ao ámbito doméstico.

A escolma de beléns en exhibición forma parte dunha valiosa colección de microbeléns doada ao museo pola familia Barturen Alonso.

Joseba Barturen, artífice da colección, ilustraba a súa paixón belenista coa frase “Na miña casa todo o ano é Nadal” e atesourou, durante a súa vida, un fermoso legado cuxo xermolo foron os beléns comprados como agasallo nunha das súas viaxes a Ecuador.

Así mesmo, presentamos unha mostra de seis presepios portugueses procedentes da rica colección doada ao museo por Xabier Maañón. Todos eles saídos das mans de artistas pertencentes a históricas sagas familiares de barristas do país veciño.

Ambas coleccións evidencian a grande importancia patrimonial do coleccionismo privado, tesouro oculto que, nesta ocasión, sae a luz froito da desinteresada xenerosidade dos coleccionistas e as súas familias.

Datas: do 1 de decembro de 2022 ata o 8 de xaneiro de 2023

CONVITE AO AVECER
de aires, doenzas e feridas

Nuria Ferreiro

Investigación e creación artística de Nuria Ferreiro arredor da etnomedicina e do patrimonio inmaterial galego, que é a esencia dun pobo á par que o seu elo máis fráxil.

A artista establece con esta exposición unha realción directa entre distintos campos de coñecemento como o son a etnografía, a antropoloxía e a arte contemporánea.

«O eixo de interese persoal radica no tema da etnomedicina, xa que, un exemplo de bens intanxibles que urxe conservar son os ensalmos que se empregan en ritos favorecedores ou propiciatorios e que son transmitidos oralmente de xeración en xeración. Os vencellos persoais que como autora me unen a estes textos teñen que ver coa miña nai Rosa, a miña avoa Celia e a miña bisavoa Alicia, pois o meu contacto con este particular mundo é a través delas».

Os resultados artísticos sitúanse no ámbito da instalación e os materiais empregados, ademais de ser na súa maioría elementos cotiás que se empregan xunto coas verbas, funcionan como un nexo común entre as distintas obras.

Autor video: Alejandro José Ramos Domínguez

"BUXAINAS E ASUBÍOS"
Colección de
Patuxa Limón

Exposición virtual

Ancestros Tecnolóxicos

A imposibilidade  de ofrecer unha historia completa da tecnoloxía pola súa amplitude e complexidade, tornou imprescindible realizar unha escolma de pezas que mostraran unha evidente evolución.

Así, os ámbitos representados obedecen a cinco categorías simbolizadas por senlleiras pezas que os identifican:

O doméstico: a numerosa produción de enxoval que o caracteriza fixo necesario elixir un tipo de pezas que, neste caso, limitouse a batedoras, picadoras e reladores.

A oficina: a importancia do auxe do traballo administrativo que supuxo un fito na incorporación da muller ao traballo asalariado, determinou a elección das máquinas de escribir amais das outras pezas exhibidas.

Os medios de comunicación: o teléfono, a radio e a televisión simbolizan a auténtica revolución que produciu a súa aparición na sociedade mudando hábitos e formas de relacionarse e converténdose, tamén, en elementos de entretementos e non só comunicativos. Exemplifican perfectamente o estreito vencello entre ciencia, técnica e tecnoloxía nunha frutífera simbiose para a humanidade.

O ocio: a música, o xeito de consumila, mudou no momento en que xorden gramófonos, gramolas, tocadiscos pero tamén as radios, medio de difusión e comunicación que se converte co advenimento das radiofórmulas e das radionovelas nun elemento de esparcemento para todas as franxas de idade.

A arte: representada pola fotografía e os aparellos que acompañaron ao ser humano no seu devezo por conxelar o tempo: as cámaras fotográficas e a súa evolución.

 

Do Paínzo ao millo: os mil grans

Esta mostra temporal, en exhibición dende o 15 de febreiro deste ano na sala didáctica “O devir das estacións”, contén preto de 50 pezas  que nos invitan a  coñecer unha parte da historia alimentaria de Galicia  a través dun cereal: o millo.

A exposición divídese en varios bloques que abranguen aspectos como a orixe e historia da planta; as variedades e os distintos nomes que recibe; os seus usos culturais.

O proceso dende a colleita á debulla e ao seualmacenaxe, sen esquecer a loita do agricultor na defensa do seu traballo a través dos espantallos; e curiosidades como a súa relación con enfermidades como o mal da rosa ou pelagra.A maior parte das pezas expostas pertencen ao artesán cesteiro Rubén Berto Covelo que aportou tamén o seu traballo de campo, que constitúe un valiosísimo documento, con gravacións de entrevistas realizadas a persoas que aínda, hai pouco tempo, tecían coa folla do millo.